Ocena bezpieczeństwa kosmetyku – nowe przepisy

Regulacja prawna w sprawie oceny bezpieczeństwa kosmetyków

Odpowiedzialności karnej lub cywilnej podlega ten, kto wprowadza do obrotu produkty, które są niebezpieczne. W związku z tym aspekty prawne dotyczące kosmetyków powinny być przestrzegane w każdym zakładzie produkcyjnym. Ważne są kwestie, które są związane z obrotem produktami kosmetycznymi, a także ich wytwarzaniem w kontekście ustawodawstwa polskiego i unijnego. Wszystkie informacje o kosmetykach, które są wprowadzane w Polsce zamieszczane są w krajowym systemie, który sporządzany jest przez GIS. Upoważnionym do tej czynności jest producent, który dokonuje zgłoszenia do rejestru.

Nowa ustawa

Nowa ustawa dotycząca bezpieczeństwa kosmetyków obowiązuje od 1 stycznia 2019r. Przewiduje ona wysokie kary w przypadku, gdy wprowadzane do obrotu produkty nie spełniają norm. Projekt ustawy sporządzony został przez Ministerstwo Zdrowia. Przepisy zawarte w ustawie dostosowane są do rozporządzenia unijnego dotyczącego produktów kosmetycznych. Nowa ustawa jest dostosowana do przepisów rozporządzenia. Kładzie głownie nacisk na nadzór i przestrzeganie zasad odpowiedniej produkcji np. o to aby produkty potwierdzały bezpieczeństwo produktu. Określa ona również wymogi, które związane są z oznakowaniem produktów kosmetycznych.  Skład oraz etykiety muszą być przedstawione tylko w języku polskim albo angielskim, co umożliwi konsumentom ich odczytanie.

Odpowiedzialność karna

Zgodnie z nową ustawą została zaostrzona kontrola, a także wprowadzony został system kar pieniężnych. Będą one nakładane w drodze decyzji administracyjnych. Sankce obejmują zarówno
producentów jak i dystrybutorów. Ustawa przewiduje kary w wysokości od 10 tys. zł na przykład za błędne wykonywanie analiz i pobieranie próbek, aż do 100 tys. zł, gdy nastąpiła nieprawidłowa
rejestracja kosmetyku.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Cosmetosafe

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *